Eddings, David Carroll (Amerika 1931-2009) & Leigh Eddings (Amerika 1937-2007)

David Carroll Eddings publiceerde zijn eerste boek , High Hunt, in 1973. Hij brak internationaal door met de fantasyserie Kronieken van Belgarion.
Hij werd in 1931 in Spokane, Washington (USA) geboren. Hij haalde zijn batchelor Engels aan het Reed College in Portland, Oregon in 1954 en in 1961 zijn Master of Arts degree aan de Universiteit van Washington.
Hij diende in het Amerikaanse leger, werkte  als inkoper voor Boeing, was winkelbediende  en werd later leraar Engels.

Volgens David Eddings was zijn vrouw Leigh altijd al medeauteur van zijn boeken geweest. Maar pas sinds 1995 (vanaf het boek Belgarath de tovenaar) stonden er twee namen  op de omslag.

Hij werd genomineerd voor

  • Mythopoeic Fantasy Award for Adult Literature Best Book nominee (1983) : Queen of Sorcery
  • British Fantasy Society Best Novel nominee (1995) : Belgarath the Sorcerer
  • British Fantasy Society Best Novel nominee (1997) : Polgara the Sorceress

http://www.eddingschronicles.com/index.html

De Kronieken van Belgarion – Deel 1: De voorspelling 
Pawn of Prophecy, Book One of the Belgarion (1982)

Het Spectrum – 1991 – 2e druk – ISBN 90 274 2259 1 
Fantasy

Lang geleden, zo beweerde de verteller, bracht de kwade god Torak oorlog tussen mensen en goden. Maar Belgarath de Tovenaar wist de mensen ertoe te brengen de Orbus weer op te eisen die hen zou beschermen. Maar zo lang deze bij Riva lag, zo luidde de voorspelling, zouden de mensen veilig zijn.

Het was maar een verhaal, en Garion geloofde niet in voorspellingen of tovenaars, ook al had hij jarenlang de bedreigende achtervolging gevoeld van de man zonder schaduw.
Hij was grootgebracht op een rustige boerderij door zijn tante Pol. Hoe kon hij vermoeden dat degenen die hij liefhad hem in aanraking zouden brengen met onvoorspelbare magie en verschrikkelijke gevaren?
Voor korte tijd waren zijn onschuldige dromen veilig en ongehinderd door zijn vreemde erfenis. Voor heel korte tijd…..

De kronieken van Belgarion – Deel 2: De magische koningin 
Queen of Sorcery, Book Two of The Belgarion (1982)

Het Spectrum – 1991 – 2e druk – ISBN 90 274 2260 5 
Fantasy

De Legenden verhaalden hoe de boze god Torak de Orbus van Aldur stal, maar verminkt werd door diens vuur en in een diepe slaap viel. De voorspelling sprak van een tijd dat hij zou ontwaken en weer trachten de wereld te overheersen. Nu was de Orbus gestolen door een priester van Torak. En de uitkomst van de voorspelling was nabij….

De meestertovenaar Belgarath en zijn dochter Polgara, de magische koningin, waren de Orbus op het spoor en trachtten hem te herwinnen voordat de ramp zich zou kunnen voltrekken.
En Garion, enkele maanden daarvoor nog een eenvoudige boerenjongen, maar nu de inzet van de strijd, ging met hen mee. Hij had nog nooit geloofd in tovenarij en wenste er part noch deel aan.
Maar er groeiden krachten in hem die hem dwongen tot daden waarvan hij zichzelf ternauwernood bewust was….

De Kronieken van Belgarion – Deel 3: Tovenaarsgambiet 
Magician’s Gambit, Book Three of the Belgarion (1983)

Het Spectrum – 1990 – 1e druk – ISBN 90 274 2261 3 
Fantasy

De keizerlijke prinsen van Tolnedra was in verwarring. Iedereen wist dat het verhaal over de Orbus en de boze god Torak tot het rijk der fabelen behoorde. En toch moest ze mee op een gevaarlijke reis om de gestolen Orbus terug te vinden.

Niemand geloofde in tovenarij. Toch schenen Garion’s tante en grootvader de legendarische tovenaars Polgara en Belgarath te zijn en duizenden jaren oud! Zelfs de jonge Garion scheen over buitengewone krachten te beschikken.

Garion was een gewone boerenzoon, niets voor een keizerlijke prinses.
Maar waarom voelde ze toch zo’n dwingende behoefte hem in bescherming te nemen?
Nu was hij onderweg naar een vreemde toren en een machtige maar afschrikwekkende magiër. En zij zou er niet zijn om over hem te waken.

De Kronieken van Belgarion – Deel 4: Het lied van de Orbus 
Castle of Wizzardry, Book Four of the Belgarion (1984)

Het Spectrum – 1991 – 1e druk – ISBN 90 274 2262 1 
Fantasy

Het was allemaal begonnen met de roof van de Orbus die het Westen zo lang had beschermd tegen de kwade God Torak. Tot die tijd was Garion een eenvoudige boerenjongen geweest. Maar nadien ontdekte hij dat zijn tante werkelijke de tovenares Polgara was, en zijn grootvader Belgarath, de Eeuwige Mens.

En vervolgens, tijdens hun speurtocht naar de Orbus, ontdekte Garion tot zijn ontsteltenis, dat ook hijzelf een tovenaar was. Maar nu de Orbus herwonnen was, nam Garion aan dat zijn rol was uitgespeeld. Maar de Voorspelling had nog vele verrassingen voor Garion in petto – en ook voor de prinses van Tolnedra.

De Kronieken van Belgarion – Deel 5: Eindspel 
Enchanters’ End Game, Book Five of the Belgarion (1994)

Het Spectrum – 1992 – 2e druk – ISBN 90 274 2263 X 
Fantasy

De voorspelling was nog niet vervuld. In het Oosten zou de kwade God Torak ontwaken om zijn heerschappij te vestigen. En Garion zou oog in oog met hem komen om te doden of om gedood te worden. Van de afloop van dit gruwelijke duel hing het lot van de wereld af…

De voorspelling dreef Garion voort. Maar deze gaf geen antwoord op de vraag die hem achtervolgde: Hoe doodt een menselijk wezen een onsterfelijke God?

De Kronieken van Mallorea – Deel 1: De wachters van het westen 
Guardians of the West, Book One of the Mallorean (1987)

Het Spectrum – 1991 – 1e druk – ISBN 90 274 2264 8 
Fantasy

Garion had de kwade god Torak verslagen en werd tot koning van Riva gekroond. De Voorspelling was vervuld, althans zo leek het.

Terwijl het eigenaardige kind Vortjong opgroeide bij Polgara en Durnik en af en toe blijk gaf over onverklaarbare machten te beschikken, leerde Garion hoe hij zich als koning en als echtgenoot van zijn trotse koninginnetje CeNedra moest gedragen.

Elf jaar ging voorbij. Toen roep de Stem van de Voorspelling plotseling uit: Hoedt u voor Zandramas! Zelfs Belgareth de Tovenaar had deze naam nooit eerder gehoord. Maar Garion ontdekte aanwijzingen in een niet eerder ontdekt gedeelte van de Mrin Codex. Wat erger was, hij ontdekte dat de Voorspelling van de Duisternis nog steeds strijd voerde tegen de Voorspelling van het Licht.

En wederom was Garion de pion tussen de twee oude Voorspellingen van wie het lot van de wereld af hing.

De Kronieken van Mallorea – Deel 2: Koning van de Murgos
King of the Murgos, Book Two of the Mallorean (1988)

Het Spectrum – 1992 – 1e druk – ISBN 90 274 2265 6 
Fantasy

De zoon van Garion en Ce’Nedra werd op lage wijze gekidnapt en pas na maanden kwamen zij erachter dat de ontvoerder de mysterieuze Zandramas was, die ver naar het zuiden en het oosten was gevlucht.

Tenslotte ondernemen ze de grote speurtocht om het kind te bevrijden, daarbij geleid door de Orbus die in de degenknop van Garion’s machtige zwaard gloeide. Met hem gingen de onsterfelijke tovenaar Belgareth en ook Polgara, de tovenares.

Hun tocht ging door de moerassen van Nyissa, waar de Slangenkoningin regeerde over haar verradelijke volk, vervolgens door de gebieden van de Murgos, hun oudste vijanden.

En uiteindelijk zouden zij een afschuwelijk gevaar onder ogen zien – voor henzelf en de hele mensheid.

De Kronieken van Mallorea – Deel 3: De demon heer van Karanda 
Demon Lord of Karanda, Book Three of the Mallorean (1988)

Het Spectrum – 1992 – 1e druk – ISBN 90 274 2483 7 
Fantasy

Garion en zijn vrienden, op zoek naar Garion’s ontvoerde zoon, werden gevangen genomen door Zakath, keizer van Mallorea, en naar de hoofdstad Mal Zeth gebracht.

Ze werden bijna als vrienden behandeld en baadden in weelde. Maar Zakath weigerde koppig ze te laten gaan. En Zandramas kwam steeds dichter bij haar doel….

De Kronieken van Mallorea – Deel 4: De tovenares van Darshiva 
Sorceress of Darshiva, Book Four of the Mallorean (1989)

Het Spectrum – 1992 – 1e druk – ISBN 90 274 3850 6 
Fantasy

Vertragingen en tegenslagen stapelden zich op toen Garion, Belgareth, Polgara en hun gezelschap Zandramas achtervolgden die Garion’s zoon had ontvoerd ten behoeve van een ritueel waarbij alles dat goed en mooi was geofferd zou worden.

Steeds verder leidde de tocht door Mallorea, waar de kwade god Torak ooit oppermachtig was geweest totdat Garion hem had verslagen. Maar Zandramas was hen steeds een stap vooruit en haar demonenleger dreigde hen in te sluiten…

De Kronieken van Mallorea – Deel 5: De zieneres van Kell 
The sorceress of Kell, Book Five of the Mallorean (1991)

Het Spectrum – 1993 – 1e druk – ISBN 90 274 3060 8 
Fantasy

De tijd begint te dringen voor Garion en zijn reisgenoten op hun zoektocht naar Garion’s zoon en erfgenaam. Als zij Zandramas, het Kind der Duisternis, niet spoedig vinden, zal de Voorspelling van de Duisternis voor eeuwig over de wereld en het universum heersen!
Alleen de zieneres van Kell zal hen op het spoort kunnen brengen.

Maar zij is vastbesloten de wereld op te eisen voor de god van het Duister. En hoewel Garion alles voor zijn zoon zou willen opgeven, is hij er zich van bewust dat het lot van de wereld afhangt van het welslagen van zijn opdracht die het noodlot voor hem in petto heeft….

Het Elenium – Deel 1: De diamanten troon 
The diamant throne, The Elenium Book One (1989)

Het Spectrum – 1993 – 1e druk – ISBN 90 274 2515 9 
Fantasy

Wanneer Sparhawk, beschermridder van de koningin van Elenie, uit ballingschap terugkeert, vindt hij zijn land machteloos in de greep van de meedogenloze aartsbisschop Annias.

De jonge koningin Ehlena is dodelijk ziek. Alleen doordat zij in een blok kristal is ingevroren, kan haar leven nog een jaar gerekt worden.

Maar wanneer Sparhawk samen met Sephrenia, de onsterfelijke tovenares en Flute, het eigenaardige maar krachtdadige kindvrouwtje, naar middelen zoekt om Ehlena en haar land te redeen, ontdekken ze dat het kwaad dat hen omringt aanzienlijk groter is dan ze hadden kunnen vermoeden.

Het Elenium – Deel 2: De robijnridder 
The ruby knight, The Elenium Book Two (1990)

Het Spectrum – 1993 – 1e druk – ISBN 90 274 3257 0 
Fantasy

Ehlana, koningin van Elenie, was vergiftigd. Haar leven kon tijdelijk verlengd worden doordat ze met een bezwering in kristal werd gevat. Maar de tijd die Pandionridder Sparhawk nog restte om genezing te vinden werd steeds korter.

De geest van Ehlana’s vader onthulde hem dat het de primaat Annias was die haar vergiftigd had, om de macht over haar koninkrijk te veroveren. De enige remedie tegen het gif was de Bheliom, de enorme edelsteen uit de kroon van de koning Sarak van Thalesie, die verloren ging toen de koning vijfhonderd jaar geleden sneuvelde op het slagveld. Sindsdien was er vergeefs naar gezocht.

Toch is Sparhawk vastbesloten hem te vinden en samen met drie andere dappere ridders onderneemt hij een grimmige speurtocht. Maar het beloofd een lange weg vol tegenslag en gevaar te worden.

Het Elenium – Deel 3: De saffieren roos 
The sapphire Rose, The Elenium Book Three (1991)

Het Spectrum – 1994 – 1e druk – ISBN 90 274 3400 X 
Fantasy

Uiteindelijk was het ridder Sparhawk gelukt om in het bezit te komen van Bheliom, het enige middel dat koningin Ehlana kon redden van het dodelijke vergif dat haar vader had geveld.
Maar het magische juweel droeg ook duistere krachten in zich.

Toen hij de steen in handen had gekregen, wist Sparhawk zich beslopen door moordenaars en een nog vel donkerder en dreigender gevaar.

Koningin Ehlana’s herstel was nog maar het begin van Sparhawk’s missie. Hij moest ook het complot verijdelen dat primaat Annias had gesmeed om zich niet alleen haar troon toe te eigenen maar ook Bheliom zelf!

De Tamuli – Boek 1: Koepels van vuur 
Domes of Fire (1992)

Het Spectrum – 1994 – 1e druk – ISBN 90 274 3149 3 
Fantasy

Het begon met boze voortekenen. Bandieten die het heuvelgebied onveilig maakten. In het naburige, altijd rumoerige Lamorkand ging het onheilspellende gerucht dat de bloedige helden van weleer zich spoedig weer zouden melden.
En reizigers wisten te vertellen dat alle Trolgoden hun ijzige noordelijke verblijfplaats hadden verlaten.

Ogenschijnlijk hadden deze problemen niets met elkaar te maken, totdat een gezant uit het verre Tamuulse rijk Sparhawk om hulp kwam smeken. Want hetzelfde onheil dat Elenie bestookte, had met volle kracht in zijn rijk toegeslagen.De oude krijgers van de Tamuli waren inderdaad teruggekeerd en dreigden een bloedbad aan te richten en het rijk uiteen te scheuren. Als Sparhawk zijn eigen land wilde redden, zou hij hulp moeten bieden.

En zo trokken Sparhawk, Ehlana, prinses Danae en een handvol vertrouwelingen naar het verre rijk in het oosten… een verraderlijke en uitputtende reis, vol ontberingen en gevaren.

 

De Tamuli – Deel 2: De duistere gloed 
The shining ones (1993)

Het Spectrum – 1994 – 1e druk – ISBN 90 274 4129 4 
Fantasy

Jaren geleden werd Bheliom, de machtigste steen op aarde, op de bodem van de diepste oceaan verborgen opdat niemand meer door zijn magische krachten verlokt zou kunnen worden.

Toch moet ridder Sparhawk een beroep doen op deze Saffieren Roos om het gevaar dat zijn vaderland bedreigt, te bezweren.

Sparhawk’s speurtocht naar Bheliom is er een vol dodelijke dreiging, want de krachten van het Kwaad willen het juweel voor hun eigen duivelse plannen aanwenden.
Vernietigende plannen, die voor een deel al tot uitvoer zijn gebracht….

De Tamuli – Deel 3: De verborgen stad 
The hidden city (1994)

Het Spectrum – 1995 – 1e druk – ISBN 90 274 4340 8 
Fantasy

Ridder Sparhawk had zijn krachten gemeten met de boze God Cyrgon en hem overwonnen. Maar zijn triomf was van korte duur, want op datzelfde moment, ver van het slagveld, werd zijn allerliefste echtgenote, koningin Ehlana, door Cyrgon’s gehuurde volgelingen ontvoerd. Sparhawk zou Bhellion, dat machtige juweel, aan hen moeten afstaan, anders zou Ehlana sterven.

Maar Cyrgon’s laaghartige lakeien hadden niet gerekend op Sparhawk’s onwrikbare vastbeslotenheid om met alle beschikbare middelen te vechten voor zijn koningin.
Met de hulp van zijn trouwe vrienden ontwierp hij een aanvalsplan dat Ehlana’s leven zou moeten redden. Op de weg die voor hen lag, zou van alle kanten onheil op de loer liggen, maar geen van zijn dappere kameraden aarzelde om hun angstaanjagende opdracht te vervullen.

De volle omvang van het gevaar dat hem bedreigde zou pas later blijken. Want in zijn overmoed had Cyrgon gedaan wat zelfs de Goden was verboden. Hij had Klael opgeroepen, de tegenhanger van Bhelliom, een monster dat er op uit was de wereld te vernietigen.

Belgareth de Tovenaar – Deel 1: De volgelingen 
Belgareth the Sorcerer (1995)

Het Spectrum – 1996 – 1e druk – ISBN 90 274 4765 9 
Fantasy

Aan de zevenduizend jaar durende oorlog was eindelijk een eind gekomen. Slechts een man was overgebleven die kon vertellen over de tijd waarin de goden nog op aarde woonden om troost en raad te geven aan hun sterfelijke kinderen. Slechts een man kon uit ervaring vertellen hoe de duistere god Torak de Orbus stal van Aldur, waardoor de aarde uiteenspleet en goden en mensen in een helse strijd verzeild raakten.

Alleen Belgareth de tovenaar had vanaf het begin deel uitgemaakt van die geschiedenis.
Lang voordat de strijd begon, trok Belgareth, geboren in het dorpje Gara, als jongeling de wijde wereld in en trad hij, na vele omzwervingen, in dienst bij de god Aldur. Na jaren van studie, toen hij van jongen tot man was geworden, was hij zover dat hij een instrument van de Voorspelling kon worden.
Maar zij niet-aflatende toewijding dreigde hem te zullen beroven van datgene wat hem het dierbaarst was…..

Belgareth de Tovenaar – Deel 2: Polgara 
Belgareth the Sorcerer (1995)

Het Spectrum – 1996 – 1e druk – ISBN 90 274 4780 2 
Fantasy

Belgareth had vanaf het begin meegemaakt hoe de aarde uiteenspleet, nadat de duistere god Torak de Orbus van Aldur had gestolen, en goden en mensen in een duizendjarige strijd verzeild waren geraakt. Aldur draagt Belgareth op een van zijn twee dochters uit te huwelijken aan de koning van Riva, omdat uit deze verbintenis het Kind van het Licht geboren zal worden, dat hen de Orbus tegen Torak zal beschermen.

Belgareth, wetend dat Riva dromen heeft waarin zijn mooiste jongste dochter Beldaran verschijnt, hoeft niet lang te aarzelen wie van zijn dochters de bruid zal worden. Maar de Orbus is niet tevreden over Belgareth’s keuze en had liever diens humeurige en lastige, maar uiterst scherpzinnige oudste dochter Polgara als de toekomstige koningin van Riva gezien. Wanneer het huwelijk toch wordt gesloten, zijn de gevolgen voor geen van de betrokkenen te overzien…

Polgara de tovenares – Deel 1: Koningin van het lot 
Polgara the Sorceres (1997)

Het Spectrum – 1998 – 1e druk – ISBN 90 274 6465 0 
Fantasy

Als dochter van koninklijke ouders, van Poledra en Belgareth de tovenaar, leert de jonge Polgara al vroeg haar bestemming kennen: ze zal het Kwaad moeten vernietigen, opdat het Goede uiteindelijk overwint.

Ze groeit op tot een scherpzinnige, krachtige vrouw. Met haar toverkracht en alles wat ze in zich heeft, bestrijdt ze haar vijanden, onder wie de demonische Torak, en beschermt ze haar vrienden: de erfgenaam van Riva’s troon heeft haar speciale aandacht.

Met humor en passie vertelt de Koningin van het lot haar legendarische levensverhaal.

Polgara de tovenares – Deel 2: Vrouwe van de strijd 
Polgara the sourceress (1997)

Het Spectrum – 1999 – 1e druk – ISBN 90 274 6582 7 
Fantasy

Al tijdens haar leven is Polgara, dochter van Belgareth en Poledra een legende. Ze legt landen haar wil op, verslaat legers en bestrijdt het Kwade. Toch is de vrouwe van de strijd in alle opzichten een mens, met de passies en hebbelijkheden die daarbij horen. Geen gemakkelijk lot voor iemand wiens leven met profetieën is verweven.

Polgare heeft haar geliefde in Vo Wacune moeten achterlaten en bevecht nu de Asturiërs waar ze maar kan. Maar de nederlaag van die indringers zal niet einde betekenen van de oorlog. Oude vijanden in nieuwe gedaanten duiken op, en keer op keer moet Polgara al haar talent aanwenden om de helse strijd te overleven.

De wereld van Riva. De sleutel tot de series Belgarion, Mallorea, Belgareth en Polgara
The Rivan Codex (1998)

Het Spectrum – 1999 – 1e druk – ISBN 90 274 6724 2 
Fantasy

In de Belgarion, Mallorea, Belgarath en Polgara spelen eeuwenoude geschriften en verhalen een belangrijke rol. Al die teksten zijn bijeengebracht in de Wereld van Riva.

Naast een voorwoord van David Eddings over de reeks bevat het De Heilige Boeken, waarvan het bezit verboden is op straffe van de dood; De geschiedenis van het koninkrijk Angrak, waarin uiteengezet wordt hoe Zakath veranderde in een man van ijs; De Kronieken, een relaas van 5000 jaar geschiedenis van Riva; het vermaarde heldendicht De Slag van Vo Mimbre, en nog veel meer prachtige oude verhalen en kronieken.

De Wereld van Riva is een onmisbare aanvulling op de meesterlijke reeksen De Kronieken van Belgarion, De Kronieken van Mallorea, Belgarath de tovenaar en Polgara de tovenares. Een absolute must voor iedere liefhebber van het werk van Eddings.

De kronieken van de eerste ijstijd – Deel 1: De verlossing van Althalus 
The redemption of Althalus (2000)

Het Spectrum – 2000 – 1e druk – ISBN 90 274 6748 X 
Fantasy

Het zit de meesterdief Althalus niet mee. Normaal gesproken heeft hij al het geluk van de wereld, maar nu lopen zijn zorgvuldig voorbereide diefstallen in het honderd, zijn de meeste slachtoffers armer dan hijzelf en blijken de ordehandhavers alerter en hardnekkiger dan anders.

De simpele opdracht om een boek uit een oude toren te stelen lijkt dan ook een kans uit duizenden. Maar Althalus vergeet te vragen wat voor soort boek het precies is en wie het bewaakt….

De kronieken van de eerste ijstijd – Deel 2: In dienst van de godin
The redemption of Althalus (2000)

Het Spectrum – 2000 – 1e druk – ISBN 90 274 6755 2 
Fantasy

Het lot van de wereld rust op de schouders van de meesterdief Althalus. Bijgestaan door een sprekende kat, een verwende prinses, een barbaarse krijger en een bedeljongen moet Althalus voorkomen dat de kwade god Deave en zijn handlangers de wereld vernietigen.

Er mocht er zich in de wirwar van intriges, veldslagen, ingenieuze diefstallen en magische tijdreizen ook nog een kans voordoen om een fortuin te vergaren, dan is dat mooi meegenomen.

De Dromers – eerste boek: Het eiland Thurn
The Dreamers Book 1 – The Isle of Thurn (2001)

Uitgeverij M – 1e druk – november 2003 – ISBN 90 225 3729 3
Fantasy

Op Dhrall, waar legenden met het land vervlochten zijn en de goden de aarde bewandelen, heeft een gekke kluizenaar een visioen. De mensen van het eilandenrijk lachen hem uit, maar de goden kennen de waarheid: er is een viertal kinderen dat door hun dromen hemel en aarde kan bewegen. Zij zijn de enigen die de monsterlijke god Vlagh kunnen stoppen.

Zelena, goding van het Westen, een van de Jonge Goden van Dhrall, heeft genoeg van de stervelingen in haar deel van het rijk. Teruggetrokken op het eiland Thurn gaat ze meer om met de zeldzame dolfijnensoort die er voorkomt, dan met de afzichtelijke tweebenige mens. Haar verrassing is dan ook groot als haar broer, Dahlaine van het Noorden, een baby komt brengen om te verzorgen. Na een paar jaar, als ze van het kind heeft leren houden, komt ze er achter dat Eleria niet zomaar een kind is. Ze is een van de Dromers, dat wil zeggen: een van de Oude Goden, die nietsvermoedend gevangen is in een mensenlichaam.

Dahlaine heeft hen gewekt om hen bij te staan in de strijd tegen Dat-wat-Vlagh-heet. Een strijd die ook verstrekkende gevolgen heeft voor de mensen in Dhrall….

De dromers – tweede boek: De Gekoesterde 
The Dreamers Book 2: The Treasured One (2004)

Uitgeverij M – 1e druk – mei 2005 – ISBN 90 225 4150 9
Fantasy

Op Dhrall, waar legenden met het land vervlochten zijn en de goden de aarde bewandelen, heeft een gekke kluizenaar een visioen. De mensen van het eilandenrijk lachen hem uit, maar de goden kennen de waarheid: er is een viertal kinderen da door hun dromen hemel en aarde kan bewegen.

Het land Dhrall wordt geregeerd door de vier Oude Goden: Dahlaine en zijn broer Veltan heersen over het noorden en het zuiden, terwijl hun zusters Zelana en Aracia het westen en oosten als domein hebben. Het centrale deel van Dhrall wordt beheerst door Vlagh, een monsterlijke duistere macht die met zijn eigen leger van insectoïde Dhrall hoopt te veroveren.

Na de aanval op Zelana heeft Vlagh nu zijn aandacht verplaatst naar het domein van haar broer Veltan. Zijn gebieden bestaan voornamelijk uit landerijen en worden bevolkt door vreedzame voeren en dorpelingen, die nu het doelwit vormen van Vlaghs leger.

Vastbesloten het volk te beschermen probeert Omago, Veltan’s menselijke vrien, de verdediging van het land tijdig op orde krijgen.wijl hun zusters Zelana en Aracia het westen en oosten als domein hebben. Het centrale deel van Dhrall wordt beheerst door Vlagh, een monsterlijke duistere macht die met zijn eigen leger van insectoïde Dhrall hoopt te veroveren.

De Dromers – 3: De Kristallen Kloof
Crystal Gorge – Book Three of The Dreamers (2005)

Uitgeverij M – 1e druk – maart 2006 – ISBN 90 225 4296 3 
Fantasy

Op Dhrall, waar legenden met het land vervlochten zijn en de goden de aarde bewandelen, heeft een gekke kluizenaar een visioen. De mensen van het eilandenrijk lachen hem uit, maar de goden kennen de waarheid: er is een viertal kinderen da door hun dromen hemel en aarde kan bewegen.

Het land Dhrall wordt geregeerd door de vier Oude Goden: Dahlaine en zijn broer Veltan heersen over het noorden en het zuiden, terwijl hun zusters Zelana en Aracia het westen en oosten als domein hebben. Het centrale deel van Dhrall wordt beheerst door Vlagh, een monsterlijke duistere macht die met zijn eigen leger van insectoïde Dhrall hoopt te veroveren.

Maar de Oude Goden kunnen niet doden en zijn dus niet in staat hun domein te verdedigen, waardoor ze gedwongen zijn huurlingen in dienst te nemen. Ze worden bijgestaan door de Dromers, de kinderen die opgevoed worden door de Goden als hun opvolgers, kinderen die met hun dromen de krachten van de Zee en de Aarde beheersen en zo Vlagh zouden kunnen weerstaan. Na zijn aanval op de domeinen van Zelana en Veltan richt Vlagh zich nu op Dahlaine.

De Dromers – 4: De jonge goden
The Younger Gods – Book Four of The Dreamers (2006)

Uitgeverij Mynx – 1e druk januari 2007 – ISBN 90-225-4684-5

Op Dhrall, waar legenden met het land vervlochten zijn en de goden de aarde bewandelen, heeft een gekke kluizenaar een visioen. De mensen van het eilandenrijk lachen hem uit, maar de goden kennen de waarheid: er is een viertal kinderen dat door hun dromen hemel en aarde kunnen bewegen.

Het land Dhrall wordt geregeerd door de vier Oude Goden: Dahlaine en zijn broer Veltan heersen over het noorden en het zuiden, terwijl hun zusters Zelana en Aracia het westen en oosten als hun domein hebben.

Het centrale deel van Dhrall wordt beheerst door Vlagh, een monsterlijke duistere macht die met zijn leger van insectoïden Dhrall hoopt te veroveren. De aanval van de verschrikkelijke insectenkoningin die bekendstaat als Vlagh is in drie van de vier rijken van de Oudere Goden afgeweerd. De Oudere Goden, geholpen door de jongere goden en hun menselijke metgezellen, zijn steeds als overwinnaar uit de strijd gekomen.

Alleen het land van de godin Aracia wordt nog bedreigd, maar zij wenst wanneer haar tijd gekomen is niet vervangen te worden door een van de jongere goden. En die tijd nadert met rasse schreden…

Reacties zijn gesloten.