Brooks, Terry

Terry Brooks

Terry Brooks werd in 1944 geboren in Sterling, Illinois en studeerde Engelse literatuur aan het Hamilton College in New York. Aan de Washington & Lee University studeerde hij rechten. Aanvankelijk werkte hij als advocaat, maar na de publicatie van zijn eerste boek besloot hij in 1986 om fulltime te gaan schrijven.

Hij is vooral bekend geworden door zijn serie Shannara, waarvan het eerste deel, Het Zwaard van Shannara, in 1977 verscheen.
De verhalen spelen zich af in een toekomstige wereld (van na Armageddon) genaamd ‘de Vier Landen’, waar de magie de technologie heeft vervangen als belangrijkste krachtbron. De meeste verhalen gaan over de familie Ohmsford, nazaten van de beroemde Jerle Shannara. Daarnaast worden de hoofdrollen in de boeken meestal ingevuld door een lid van de Leah familie, die een lange ‘ridder’-geschiedenis hebben en een druïde, die de verhaallijn richting geeft.

Kenmerkend voor de boeken is dat er in de verschillende trilogiën steeds nieuwe hoofdrolpelers geïntroduceerd worden, die in de voorgaande trilogie nog niet voorkomen. Er zitten ook meerdere (soms honderden) jaren tussen de verschillende trilogiën. Hierdoor behoudt Brooks de ruimte om een nieuwe trilogie toe te voegen aan de reeks, dan wel in te voegen tussen twee reeksen. Voor de lezer is het voordeel dat iedere trilogie afzonderlijk gelezen kan worden, omdat zowel de verhaallijn als de hoofdrolspelers opnieuw worden geintroduceerd.

In 1977 verscheen de eerste Shannara roman, als onderdeel van een Shannara trilogie, die heden ten dage de ‘Shannara’, ‘Originele Shannara trilogie’ of ‘Het Zwaard van Shannara’ genoemd wordt. De trilogie werd spoedig zeer populair, maar kreeg ook veel kritiek, omdat verhaallijnen en gegevens sterk op Tolkiens ‘In de Ban van de Ring’ leken.

Vanaf 1990 is Terry Brooks teruggekeerd naar zijn Shannara verhalen, en schreef de vierdelige serie ‘Het erfgoed van Shannara’, de proloog ‘De Eerste Koning van Shannara’, ‘De Reis van Jerle Shannara’-trilogie en de ‘High Druïd of Shannara’-trilogie. Brooks heeft in de jaren 90 de serie ‘Word/Void’ geschreven. In eerste instantie als een losse trilogie, die geen relatie met de Shannara trilogie lijkt te hebben. Met de trilogie ‘Genesis of Shannara’ worden deze twee verhaallijnen chronologisch aan elkaar gekoppeld.

Na meerdere geruchten en pogingen om de Shannara boeken te verfilmen is uiteindelijk The Shannara Chronicles ontwikkeld voor MTV. Inmmiddels is een 2e seizoen gepland. De serie is grotendeels gebaseerd op het boek ‘De Elfenstenen van Shannara’.

Brooks schreef ook het boek Star Wars Episode I: A Phantom Menace (1999) van de gelijknamige film.

http://terrybrooks.net/

brooks_hetzwaardvanshannaraShannara – Deel 1: Het zwaard van Shannara – The sword of Shannara (1977)

Het Spectrum – 1991 – 2e druk – ISBN 90 274 2745 2
Fantasy

Lang geleden werd de wereld van Shea Ohmsford door oorlogen vernietigd. De mens heeft medestrevers gekregen: genomen, dwergen, trollen en elfen.
Aan Shea, half mens, half elf, gaan de troebelen van verre streken voorbij in het vredige Lommerdal. Totdat de rijzige Allanon het dal betreedt. Hij bezit de kennis der ouden en de gaven der druïden, en onthult Shea dat duistere machten nieuw onheil beramen. Er is maar een effectief wapen: het zwaard van Shannara, dat slechts gehanteerd kan worden door een afstammeling van Jerle Shannara, de Elfenkoning….

brooks_deelfenstenenvanshannaraShannara – Deel 2: De elfenstenen van Shannara – The Elfstones of Shannara (1982)

Het Spectrum – 1992 – 1e druk – ISBN 90 274 3101 9
Fantasy

Het Oude Kwaad bedreigt de Elfen. Want de Elfenboom – ooit geschapen door magie die allang verloren is gegaan – is stervende en verliest daardoor zijn afschrikwekkende kracht die het Mensenras beschermt tegen de wraakzuchtige demonen.

Allanon, de legendarische wachter van de Aarde, roept Wil Ohmsford op het Elfenmeisje Amberle te begeleiden op een levensgevaarlijke tocht waarbij ze een zaadje van de boom naar het mysterieuze Bloedvuur moe brengen, waar het versneld zal uitgroeien tot een nieuwe boom.

Ze worden achtervolgd door de roofzuchtige Maaier, de schrikwekkendste aller demonen.
En Wil heeft alleen de Elfenstenen van Shannara ter bescherming, maar daarover heeft hij alle controle verloren. Hulpeloos moet hij toezien hoe de schaduw van de Maaier steeds dichterbij komt.

brooks_hetliedvanshannaraShannara – Deel 3: Het lied van Shannara – The wishsong of Shannara (1985)

Het Spectrum – 1993 – 1e druk – ISBN 90 247 3102 7
Fantasy

De Vier Landen werden met onheil bestookt toen de Ildatch, de oude bron van het kwaad, tot nieuw leven werd gewekt en zijn dodelijke schimmen vooruitzond om de Mensheid te vernietigen.

Om diens verradelijke groei te kunnen overwinnen had Allanon de hulp van Brin Ohmsford nodig, want zij alleen kende de magische kracht van het Lied dat de groei van planten en bomen kon beïnvloeden. Met tegenzin stemde Brin toe om deze gevaarlijke reis te ondernemen.
Toen hoorde Jair, Brins jongere broer, van de mysterieuze Koning van de Zilverrivier dat Brin verdoemd was – tenzij Jair haar op tijd kon bereiken.

En zo ging Jair op weg naar het hart van het kwaad. En voor hem uit lag de Ildatch zijn plannen te koesteren om hem in een val te lokken die nog gruwelijker was dan de dood…

brooks_koninkrijktekoopHet Magisch Koninkrijk – Deel 1: Koninkrijk te koop – Magic Kingdom for sale (1986)

Het Spectrum – 1995 – 1e druk – ISBN 90 274 4465 X
Fantasy

Landover was een echt magisch koninkrijk, met elfenvolk en toverij, precies zoals de advertentie had beloofd. Maar nadat hij het gekocht had, kwam Ben Holiday er al snel achter dat er een paar details waren die niet in de advertentie waren vermeld….

Het koninkrijk bleek een puinhoop. De Baronnen weigerden een koning te erkennen en de boeren hadden alle hoop verloren. Een draak legde het platteland braak, terwijl een boze heks werkte aan een plan om alles te verwoesten.

Ben’s enige aanhangers bleken een stuntelende hofmagiër, een pratende hond die als hofschrijver was aangesteld en de lieftallige Wilgje, die de gewoonte had wortel te schieten in het maanlicht en in een boom te veranderen. De Paladijn, de legendarische toeverlaat van de Koningen van Landover, leek niet meer dan een mythe en een leeg harnas.

En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, kreeg Ben te horen dat de IJzeren Mark, de verschrikkelijke heer der demonen, alle toekomstige Koningen van Landover voor een duel op leven en dood had uitgedaagd – een duel dat een sterveling nog niet eens kon hopen te winnen.
Ben’s taak zijn recht als koning op te eisen leek onbegonnen werk. Maar Ben Holiday was koppig.

brooks_dezwarteeenhoornHet Magisch Koninkrijk – Deel 2: De zwarte eenhoorn – The black Unicorn (1987)

Het Spectrum – 1995 – 1e druk – ISBN 90 274 4544 3
Fantasy

Een jaar was verstreken sinds Ben Holiday het magisch koninkrijk Landover van de tovenaar Meeks had gekocht. In dat jaar had Meeks hem de nodige hindernissen en valkuilen bereid, die Ben echter allemaal had weten te omzeilen dankzij de hulp van de onbeholpen hofmagiër Questor Teeuw, de pratende hond Abernathy en de lieftallige Wilgje.

Maar nu werd Ben geplaagd door dromen waarin Miles Bennett, zijn vroegere compagnons, door rampspoed werd getroffen. Een bezoek aan de gewone wereld leerde Ben echter dat Miles zich uitstekend redde.

Ben wist niet dat de dromen een valstrik waren van Meeks, die naar Landover was teruggekeerd. Daar bleek hij in het bezit te zijn van het medaillon waarmee de Paladijn, de beschermer van de koningen van Landover, kon worden opgeroepen. En had hij ervoor gezorgd dat Ben een andere gedaante had gekregen…

Ben veranderde in een verstotene die niet meer door zijn vrienden werd herkend. Maar gek genoeg wisten zijn grootste vijanden onmiddellijk wie hij was. Zonder het medaillon kon hij echter niet op de hulp van de Paladijn rekenen. Alleen de prismakat was er nog – wat dat dan ook mocht zijn.

En om het allemaal nog erger te maken: waar was Wilgje? En de geheimzinnige zwarte eenhoorn die ze in haar dromen had gezien en waarnaar ze op zoek was gegaan?

brooks_demagischevergissingHet Magisch Koninkrijk – Deel 3: De magische vergissing – Wizard at large (1988)

Het Spectrum – 1996 – 1e druk – ISBN 90 274 4643 1
Fantasy

Het begon allemaal toen de stuntelende tovenaar Questor Teeuw aankondigde dat hij de hofschrijver Abernathy kon terugtoveren naar zijn menselijke gedaante. Het was Questors eigen toverformule geweest die Abernathy in een hond had veranderd, al had die hond dan handen en een spraakvermogen.

Alles ging goed – totdat de magiër toverstof inademde en ineens moest niezen. Toen stond er in plaats van Abernathy alleen nog maar een fles met daarin een boze dwerg, die deel had uitgemaakt van de verzameling van Michael Ard Rhi, een voormalige koning van Landover die naar de aarde was verbannen. En Abernathy maakte van nu af aan deel uit van Ard Rhi’s verzameling….

Ben Holiday keerde terug naar de aarde om Abernathy terug te halen en nam zijn geliefde Wilgje mee. Maar het bezoek duurde nogal lang, en zonder de aarde van Landover, waarin Wilgje af en toe moest wortel schieten om in een boom te veranderen, kon ze niet lang overleven….

Questor moest hen zien te redden. Vastberaden ging hij op zoek naar hulp, in de wetenschap dat hij niet zo’n goede tovenaar was. En om het allemaal nog wat erger te maken, bleek de dwerg te zijn ontsnapt en de hulp te hebben ingeroepen van de boze heks Nachtschade, die was teruggekeerd uit haar ballingschap in Faerie. Een middel bleef Questor nog over…

brooks_denazatenvanshannaraHet erfgoed van Shannara – Deel 1: De nazaten van Shannara – The Scions of Shannara, The Heritage of Shannara, Book One (1990)

Het Spectrum – 1993 – 1e druk – ISBN 90 274 3240 6
Fantasy

De Vier Landen zullen nooit meer hetzelfde zijn: de Elfen zijn verdwenen, de Dwergen tot slaven gemaakt. Magie is er verboden.
Toch ontleent Par Ohmsford nog kracht aan het lied van Shannara en weten hij en zijn broer Coll de oude legenden weer tot leven te brengen.
Maar terwijl zij trachten te ontsnappen aan de achtervolging van een Zoeker, worden ze met een nog veel grotere dreiging geconfronteerd: de Schaduwvrouw – een gruwelijk en onmenselijk wezen uit het Schaduwrijk.

De laatste druïde, Cogline, roept alle afstammelingen van Shannara bijeen om ze te waarschuwen voor het onvermijdelijke lot van het land wanneer de Schaduwen slagen in hun vernietigende plannen.
Om het onheil te keren moet Par het verloren gegane zwaard van Shannara zien te vinden, en de verdwenen Elfen en druïden moeten weer bezit nemen van hun oude vesting.
Een bijna onmogelijke taak.

brooks_dedruidevanshannaraHet erfgoed van Shannara – Deel 2: De druide van Shannara – The druide, The Heritage of Shannara, Book Two (1991)

Het Spectrum – 1994 – 1e druk – ISBN 90 274 3401 8
Fantasy

Sinds de dood van de druïde Allanon hebben de mysterieuze Schaduwen de macht over de Vier Landen in handen.

De schim van Allanon roept de vier nazaten van Shannara op: Par, Coll, Wren en Loper Boh.
Loper Boh wordt opgedragen Allanons verloren gegane burcht Paranor weer op te bouwen. Daarvoor heeft Loper Boh de Zwarte Elfensteen nodig, maar zijn speurtocht daarnaar lokt hem in de val.

Nadat Loper Boh is aangevallen door de Zoeker Rimmer Dall en stervende is, wordt hij gevonden door de dochter van de Koning van de Zilverrivier. Zij geneest hem en vertelt hem dat de Elfensteen in handen is gevallen van de Steenkoning, die er op uit is de hele wereld in steen te veranderen.
Om de Elfensteen in veiligheid te brengen moeten ze door het Knekelgebergte reizen naar het gevaarlijke onbekende land er achter.

En niemand weet wat voor afschrikwekkende monsters de Steenkoning heeft ingezet om zijn citadel te beschermen.

brooks_deelfenkoningvanshannaraHet erfgoed van Shannara – Deel 3: De Elfenkoninging van Shannara – The Elfqueen of Shannara, The Heritage of Shannara, Book Three (1992)

Het Spectrum – 1994 – 1e druk – ISBN 90 274 4130 8
Fantasy

“Ga de Elfen zoeken en breng ze terug naar het land van de mensen!” had de geest van Allanon aan Wren opgedragen. Het leek een onmogelijke taak. De Elfen waren al meer dan honderd jaar verdwenen. Zelfs in de stad Arborlon waren al hun sporen uitgewist.

Maar dankzij de blinde oude vrouw wisten ze dat in het oerwoud van Morrowindl heel misschien nog een levensteken was te vinden. Een oerwoud dat op zich al gevaarlijk genoeg was. Maar de demonen die er rondwaarden waren bedreigender dan welk duister onheil dan ook…

brooks_dewakersvanshannaraHet erfgoed van Shannara – Deel 4: De wakers van Shannara – The Talismans of Shannara, The Heritage of Shannara, Book Four (1993)

Het Spectrum – 1995 – 1e druk – ISBN 90 274 4341 6
Fantasy

De afstammelingen van het Elfenhuis van Shannara hadden allen hun zoektocht volbracht. Loper Boh had met de Zwarte Elfensteen de burcht van de druïden weer opgebouwd. Wren had de vermiste Elfen weer naar de Vier Landen teruggebracht. En Par had misschien het legendarische Zwaard van Shannara teruggevonden.

Maar hun taak was nog niet ten einde. De Vier Landen werden nog steeds geteisterd door de giftige magie van de duistere Schaduwen. Hun leider, Rimmer Dall, had voor de nazaten van Shannara nog andere verrassingen in petto. Op Loper stuurde hij de Vier Ruiters af, op Wrem een leugenachtige vertrouweling. En Par had hij een lot toebedacht dat in gruwelijkheid alles overtrof…

brooks_dedemonkistHet Magisch Koninkrijk – Deel 4: De Demonkist – The Tangle Box (1994)

Spectrum – 1996 – 1e druk – ISBN 90 274 4781 0
Fantasy

Alles had rustig en aangenaam moeten zijn voor Ben Holiday, de voormalige advocaat uit Chicago die de soeverein van het magisch koninkrijk van Landover was geworden. Maar dat was het niet.

Horris Kew, goochelaar, zwendelaar en oplichter, was vanuit Ben’s eigen wereld teruggekeerd naar Landover. Maar…. hij was niet uit vrije wil teruggegaan. Morris was gezonden door de Gorse, een magiër met duistere machten, die Horris per ongeluk had vrijgelaten uit de Demonkist waarin hij lang geleden gevangen was gezet door het Elfenvolk. Nu keerde de Gorse terug om hen, die hem eens hadden durven veroordelen, aan slavernij te onderwerpen.

Maar eerst zou hij Landover ontdoen van iedereen die hem dat zou kunnen belemmeren.
Spoedig was Ben de gevangene van de duistere gloed van de Demonkist. De enige die hem nog zou kunnen bevrijden, was Wilgje. Maar zij was verdwenen, weggegaan uit Landover met een mysterieuze bestemming.

brooks_deheksenleerlingHet Magisch Koninkrijk – Deel 5: De heksenleerling – Witches’ Brew (1995)

Spectrum – 1996 – 1e druk – ISBN 90 274 5213 X
Fantasy

Ben Holiday, de voormalige advocaat uit Chicago, was trots en gelukkig. Dat moest ook wel. In het magisch koninkrijk waarover hij heerste was alles koek en ei. Hij kon er zijn gemak van nemen en toezien hoe zijn dochtertje opgroeide.

Mistaya werd geboren als een zaailing, gevoed door de bodem van Landover, de aarde en de feeënnevels. Ze was even mooi als haar moeder, de sylfide Wilgje, met betoverende groene ogen, die tot in de ziel doordrongen.

Ben wilde wel eeuwig genieten van zijn dochter en zijn gelukkige koninkrijk. Maar de idylle werd wreed verstoord toen Rydall, de koning van een gebied voorbij de feeënnevels, naar Zuiver Zilver optrok en het vredige Landover bedreigde. Zijn legers stonden aan de grens, klaar voor de inval.

Als Ben deze uitdaging niet aannam, zou Rydall zeven prijsvechters op hem afsturen, ieder met een andere gedaante. Als Ben ze alle zeven versloeg, zou Rydall afzien van zijn aanspraak op het koninkrijk.
Hoewel hem werd aangeraden Rydalls uitdaging af te wijzen, kon Ben dat niet, want Mystaya was met zwarte tovenarij ontvoerd. En de heks Nachtschaduw had haar lot in handen…

brooks_deeerstekoningvanshannaraInleiding op de Shannara-serie – De eerste koning van Shannara – King of Shannara (1996)

Het Spectrum – 1997 – 1e druk – ISBN 90 274 5402 7
Fantasy

Geschokt door het misbruik van de toverkracht waarvan ze getuige waren geweest tijdens de Grote Oorlogen, besloten de druïden van Paranor zich geheel te wijden aan de oude wetenschappen van voor de ineenstorting van de beschaving. De Druïde Bremen bleef zich echter bezighouden met de kunsten der magie. Zulk eigenzinnig gedrag werd niet geduld, en daarom werd Bremen verstoten.

Door die verwijdering komt Bremer erachter dat de boosaardige Tovervorst oprukt uit het Noordland, voorafgegaan door gruwelijk wrede verspieders, de Schedeldragers. Met een Elf, een Dwerg en het Zuidlandse meisje Mareth zal Bremen proberen de vernietiging van de Vier Landen te voorkomen.
Daarvoor moeten ze allereerst de magische Zwarte Elfensteen zien te bemachtigen. Daarbij worden ze geholpen door Jerle Shannara en zijn vrouw Preia.

Maar de Tovervorst is zo machtig dat hij zo snel mogelijk vernietigd moet worden, en wel met een Toverzwaard dat nog gesmeed moet worden. En het is Jerle, die de Tovervorst moet uitdagen.
Zal het Zwaard de magie van de Tovervorst kunnen verpletteren, voor eens en voor altijd?

brooks-terry-dansen-met-demonenKrachten van het Kwaad – Deel 1: Dansen met de demon – Running with the demon (1997)

Spectrum – 1998 – 2e druk – ISBN 90 274 6623 8
Fantasy

Dansen met de demon is het eerste deel uit de nieuwe Terry Brooks cyclus Krachten van het Kwaad. In onze wereld huizen krachten waarvan de mensheid geen weet heeft: krachten van Goed en Kwaad. John Ross, de ridder wiens strijdros een Greyhoud bus is en die elke nacht geplaagd wordt door visioenen van een toekomst die geen werkelijkheid mag worden, bevecht in stilte het Kwaad waar hij kan. Maar het Kwaad is sterk….

Tijdens het bloedhete weekeinde van de vierde juli arriveren er twee vreemdelingen in het stadje Hopewell. De ene vreemdeling is een demon van het Kwaad, geleid door het duistere, chaotische visioen van de Leegte. Hij heeft het voorzien op de ziel van Tess Freemark, een veertien jarig meisje met bijzondere krachten. Tess is in staat zijn bondgenoten in het Kwaad, de Vreters, te zien en te vernietigen. Maar er is nog een tweede vreemdeling en zijn lot is op mysterieuze wijze met dat van Tess verbonden

brooks-terry-ridder-van-het-woordKrachten van het Kwaad – Deel 2: Ridder van het woord – A knight of the Word (1998)

Spectrum – 1999 – 1e druk – ISBN 90 274 6585 1
Fantasy

Dansen met de demon is het eerste deel uit de nieuwe Terry Brooks cyclus Krachten van het Kwaad. In onze wereld huizen krachten waarvan de mensheid geen weet heeft: krachten van Goed en Kwaad. John Ross, de ridder wiens strijdros een Greyhoud bus is en die elke nacht geplaagd wordt door visioenen van een toekomst die geen werkelijkheid mag worden, bevecht in stilte het Kwaad waar hij kan. Maar het Kwaad is sterk….

John Ross is aan het eind van zijn Latijn, lichamelijk en geestelijk gebroken door de enorme magische kracht die hij beheerst en de helse toekomstvisioenen. Tussen de vertegenwoordigers van Goed en Kwaad breekt een strijd uit, met als inzet John Ross en de toekomst van de mensheid.

Het slagveld is het hedendaagse Amerika: de oorlog woedt ongezien in kleine dorpjes en grote steden, langs snelwegen en alledaagse straten. De vraag is of John Ross zonder geloof in het Goede gered kan worden…

brooks_terry_vuurvandeengelenKrachten van het Kwaad – Deel 3: Vuur van de engelen – Angel fire east (1999)

Spectrum – 2000 – 1e druk – ISBN 90 274 6836 2 NUGI 335
Fantasy

John Ross keert na jaren terug naar het stadje Hopewell. Met de hulp van Tess, een jonge vrouw met bijzondere gaven, neemt hij het op tegen de oeroude demon Findo Gask.

De demon zoekt een Zwerfmorf, een zeldzaam magisch wezen dat hem grote macht zal geven. John en Tess moeten dat tegen elke prijs zien te verhinderen. Maar de sluwe demon heeft nog een ander doel: hij is vastbesloten de Ridder van het Woord te doden. Zijn duistere net sluit zich langzaam rond John Moss…

brooks-terry-the-phantom-menaceStar Wars: Episode 1: The phantom menace – Episode 1: The phantom menace (1999)

Meulenhoff – 1999 – 1e druk – ISBN 90 290 6518 4 / CIP / NUGI 335
Science-Fiction

De planeet Naboo wordt belegerd door de machtige Handelsfederatie. Jedi-meester Qui-Gon Jinn en zijn leerling Obi-Wan Kenobi, op pad gestuurd om over het conflict te onderhandelen, worden in een hinderlaag gelokt.

Na een spectaculaire vlucht onder leiding van een uiterst stuntelige buitenwerelder, bereiken ze koningin Amidala van Naboo, die besluit de kwestie voor te leggen aan de Senaat op de planeet Coruscant. Het groepje ontsnapt en breekt door de blokkade in Amidala’s ruimteschip, dat daarbij zware averij oploopt. Op zoek naar onderdelen belanden ze op de planeet Tatooine, waar ze worden geholpen door een oude bekende in een jeugdige gedaante…

brooks-terry-de-heks-van-shannaraDe reis van de Jerle Shannara – Deel 1: De heks van Shannara – The voyage of the Jerle ShannaraL Ilse Witch (2000)

Spectrum – 2001 – 1e druk – ISBN 90 274 7205 X
fantasy

Wanneer de jager Pradd een drenkeling redt, weet hij niet dat hij hiermee een strijd ontketent die heel Shannara in beroering zal brengen. De drenkeling sterft maar onthult de ligging van een verlaten legendarische stad, waar een grote magische schat te vinden is.

Verscheidene partijen proberen als eerste de stad te bereiken. De elfenkoning stuurt een groep van zijn beste krijgers, samen met de druïde Loper Boh. De mysterieuze Ilseheks heeft echter haar eigen plannen en zal ten koste van alles de schat voor zichzelf willen hebben.
Ondertussen wacht in de ruines van de stad een oeroud kwaad geduldig af.

brooks-kolosvanshannaraDe reis van de Jerle Shannara – Deel 2: De Kolos van Shannara – The voyage of the Jerle Shannara: Antrax (2001)

M- 2003 – 1e druk – ISBN 90 225 3724 2
fantasy

De Jerle Shannara is het meest wendbare luchtschip dat ooit is gebouwd. Op dit wonder van nieuwe technologie, aangedreven door licht en tot de tanden bewapend, leidt de druïde Loper een expeditie van ongekend belang voor heel Shannara.

Maar de bemanning is dood, gevangen genomen of opgejaagd door de volgelingen van de Ilseheks. De jonge Bek is ontvlucht en heeft de moed gevonden om de heks van Shannara – zijn zus – te confronteren.

Ondertussen is Loper gevangen in een uitgestrekt doolhof onder de ruïnen van Kastellaber. Hij wordt daar, vlakbij de schat waar de expeditie om begonnen was, opgejaagd door een kolos die alles controleert wat er bovengronds en ondergronds gebeurt…

brooks-deschaduwvanshannaraDe reis van de Jerle Shannara – 3: De schaduw van Shannara – The Voyage of the Jerle Shannara: Morgawr (2002)

Uitgeverij M – 2004 – ISBN 90 225 3819 2
Fantasy

De Jerle Shannara is het snelste, meest wendbare luchschip dat ooit is gebouwd. Op dit wonder van nieuwe technologie, aangedreven door licht en tot de tanden bewapend, leidt de druïde Loper de zoektocht naar een grote magische schat, die verborgen zou liggen op een afgelegen eiland in de Blauwe Deler.
Maar hij is niet de enige: weldra maakt hij kennis met de Zwarte Maaizeis en zijn sinistere bemanning – geleid door de machtige Ilseheks.

Het Zwaard van Shannara heeft de Ilseheks eindelijk de waarheid doen inzien over haar ware afkomst, de geschiedenis van Loper en haar mentor die haar jaren voor de gek heeft gehouden: de machtige heksenmeester, de Morgawr.
Juist als ze op het punt staat om zich over te geven, vult de hemel boven het eiland zich met oorlogsschepen. Het is de Morgawr, met zijn volgelingen van mwellrats, bandieten en levende doden.
De Ilseheks ziet nu een kans om een leven van misdaden weer goed te maken…

brooks-terry-jarka-russDe hoge druide van Shannara – 1: Jarka Ruus – Jarka Ruus (2003)

Uitgeverij M – 1e druk april 2005 – ISBN 90 225 4143 6
Fantasy

Twintig jaar zijn verstreken sinds Grianne Omsford afstand deed van haar leven als de gevreesde Ilse Heks en ze werd bevrijd door de magie van het Zwaard van Shannara en sinds de vernietiging van haar mentor, de Morgawr. In de jaren daarna heeft ze zich als hoge druide gewijd aan de vrede tussen de rassen en de verdediging van de Vier Landen. Maar ondanks haar bekering heeft Grianne nog immer vijanden die streven naar haar ondergang en daarmee die van het rijk.

Als Grianne plotseling verdwijnt, wordt haar jonge dienaar Tagwen gedwongen de handschoen op te nemen en haar uit handen van haar vijanden te redden, samen met Griannes jonge neef Pen Omsford en de machtige elf Ahren Elessedil. En dat terwijl de duistere machten zich wederom opmaken om de Vier Landen aan te vallen.

brooks-terry-tanaquilDe hoge druïde van Shannara – 2: Tanequil – Tanequil (2004)

Uitgeverij M – 2e druk 2007 – ISBN 90 225 4291 0
Fantasy

Duistere magie heeft een poort geopend naar het Verboden Rijk waar Grianne Ohmsford, de rechtmatige Hoge Druïde van Shannara, gevangen word gehouden. Het redden van Grianne zal slechts het begin zijn van het brengen van vrede in de Vier Landen, maar de enige die kans maakt haar te vinden is Griannes jone neef Pen Ohmsford.

Met behulp van de dweg Tagwen, de elf Khyber en de trol Kermadex begint Pen aan een queeste naar de Tanequil, een mytische boom waarin de magie schuilgaat die Grianne uit haar gevangenis kan bevrijden.

brooks-terry-strakenDe hoge druïde van Shannara – 3: Straken (2005)

 

 

 

 

brooks-terry-kinderen-van-de-armageddonDe geboorte van Shannara – 1: Kinderen van Armageddon – Armageddon’s Children (2006)

Uitgeverij M – 2e druk 2008 – ISBN 978 90 8968 041 9
Fantasy

Honderd jaar in de toekomst is de wereld onherkenbaar veranderd. Vervuiling, ziekte en oorlog hebben de aarde, en al wat rest van de menselijke beschaving heeft zich teruggetrokken in zwaar beveiligde woongebieden. Maar zelfs binnen de muren van deze geïsoleerde gemeenschappen zijn de mensen niet veilig. Ze worden belegerd door groepen demonen en ooit-mannen – die hen een voor een vernietigen.

Logan Tom en Angel Perez zijn de laatste twee Ridders van het Woord die de krachten van de chaos het hoofd kunnen bieden. Zij hebben het vermogen deze duistere horde te weerstaan en begeven zich op een queeste: het vinden en beschermen van een zeer oude en een nieuwe magische kracht. Zij vormen de enige hoop die de mensheid nog heeft om de vernietiging van de Oude Wereld tegen te gaan…

brooks-terry-de-elfen-van-cintraDe geboorte van Shannara – 2: De Elfen van Cintra – The Elves of Cintra (2007)

Uitgeverij M – 1e druk augusus 2008 – ISBN 978 90 225 5061 8 
Fantasy

Honderd jaar in de toekomst is de wereld onherkenbaar veranderd. Vervuiling, ziekte en oorlog hebben de aarde verwoest. De menselijke beschaving wordt bedreigd door demonen en eens-mensen. Logan Tom en Angel Perez, de laatste Ridders van het Woord, hebben zich op een queeste begeven om de aarde te redden. Kirsisin, een Cintra-elf die zich schuil houdt in de bossen van Oregon, vindt de blauwe Elfenstenen. Die kunnen hen leiden naar de Loden Elfsteen, het mytische wapen dat de demomen kan verslaan.

brooks-terry-vluchtelingen-van-shannaraDe geboorte van Shannara – 3: Vluchtelingen van Shannara – The gypsy Morph (2008)

Uitgeverij M – 1e druk oktober 2009 – ISBN 978 90 8968 174 4
Fantasy

De queeste van de Ridders van het Woord loopt ten einde als de krachten van het goede over de hele wereld samenkomen om het kwade defnitief tge verslaan. Logan Tom en Angel Perez, de Ridders die eden hebben gezworen om hun familie te wreken. Kirisin Belloruus, een jonge elf die verantwoordelijk is voor het lot van zijn ras, en Havik, de jongen op wiens magere schouders het lot van de hele wereld rust…

 

Reacties zijn gesloten.