Raymond E. Feist (Amerika1945)

Raymonsd E. Feist behoort tot de absolute top van fantasy auteurs. Zijn series De sage van de Oorlog van de Grote Scheuring en De Slangenoorlogen zijn al wereldwijd al jaren bestsellers!
Hij werd geboren en groeide op in Zuid Californië. Studeerde aan de University of California in San Diego, waar hij met lof afstudeerde in Communicatiewetenschappen.

Zijn boeken spelen zich bijna allemaal af op de werelden Midkemia en Kelewan. Deze werelden werden door Feist, samen met een paar vrienden, verzonnen voor het spelen van Dungeons & Dragons. Toen hij werkloos werd besloot hij een boek te schrijven over hoe de hogere magie in Midkemia was gekomen. Dit boek was “Magician”. Inmiddels heeft hij ook al heel wat meer boeken geschreven over Midkemia.

De beschreven werelden hebben een eigen geografie, volkeren, religies, koninkrijken, etc. In elk boek worden ze  verder uitgediept. De boeken over Midkemia en Kelewan hebben geen officiële naam, maar Feist noemt de reeks zelf “De Cyclus van de Scheurenoorlog”

De sage van de Oorlog van de Grote Scheuring – Deel 1: De Magiër: 1e boek: Leerling; 2e boek: Meester
Magician (1982, 1992)

Meulenhoff – 1998 – 2e druk – ISBN 90 290 5422 0
Fantasy

Bij het vestigingstadje Schreiborg, aan de uiterste westgrens van het Koninkrijk der Eilanden, wordt het alledaags bestaan plotseling ruw verstoord door de vondst van een raadselachtig scheepswrak. Alles en iedereen in geraakt in rep en roer. Alleen hofmagiër Kulgan blijft kalm. Hij stelt dat het schip waarschijnlijk afkomstig is van een andere wereld en in het Koninkrijk verzeild via een zogeheten Scheuring in de drie dimensies van de ruimte; een merkwaardig bijverschijnsel bij het plegen van bezweringen.

Als kort daarop de elfenkoningin Aglaranna en haar zoon Caelin zich aan de poort van kasteel Schreiborg melden met de verontrustende mededeling dat ook in het elfenwoud en omstreken vreemde bezoekers zijn gesignaleerd, neemt de vrees voor een invasie toe. Hertog Borric van Scheiburg aarzelt niet lang en vertrekt spoorslags naar Rillanon, in het oosten, om daar koning Rodric de Vierde persoonlijk om raad en bijstand te vragen.

Tot zijn reisgezelschap behoren de vinders en de enige getuigen van het geheimzinnige scheepswrak, de magiërsleerling Puc en de krijger-in-opleiding Tomas. Vanwege zijn gave zonder hulpmiddelen bezweringen te kunnen doen, lijkt Puc voorbestemd om een groot magiër te worden. Het geschenk dat Tomas kreeg van de laatste grote draak van Midkemia is van geheel andere aard.

De sage van de Oorlog van de Grote Scheuring Deel 2: Zilverdoorn
Silverthorn (1985, 1992)

Meulenhoff – 1998 – 2e druk – ISBN 90 290 5458 0
Fantasy

Zilverdoorn opent in Krondor, op Midkemia, waar prinses Anita op de dag van haar huwelijk met prins Arutha wordt getroffen door een giftige pijl. Om zijn geliefde te redden, besluit de ontredderde Arutha op zoek te gaan naar het geheimzinnige kruid dat zilverdoorn heet, en dat alleen groeit in de nabijheid van het Zwarte Meer, in het land dat voor elfen en Machtswevers verboden is. Vergezeld door een huurling, een minstreel en een voor zijn leeftijd wat al te slimme jonge dief, gaat hij op weg.

Eenmaal ter plekke wacht hem tot zijn grote ontsteltenis een hinderlaag van een leger van huurlingen en getrouwen van de legendarische Murmandamus, ooit de grote leider van de Moredhel, de volgelingen van het Onzalige Pad. Ontsnappen is onmogelijk, zo lijkt het. Dat denkt ook Arutha. Maar dan weet hij nog niet wat de toekomst voor hem in het verschiet heeft….

De sage van de Oorlog van de Grote Scheuring – Deel 3: Duisternis over Sethanon
A darkness at Sethanon (1986)

Meulenhoff – 1998 – 1e druk – ISBN 90 290 5647 9
Fantasy

De Nachtraven zijn terug in Krondor. Tot grote ontsteltenis van ieder slagen ze in hun opzet, een aanslag te plegen op Arutha, die volgens de profetie de Heer van het Westen is.

De schandelijke daad vraagt om een tegenzet en in het geheim vertrekt een reisgezelschap dat onder meer bestaat uit Roald en Laurie naar het noorden met de bedoeling, de boosdoener Murmandamus voorgoed onschadelijk te maken. Ze worden nagereisd, door Robbie en jonker Joolstein, die beiden maar wat gretig bereid zijn een bijdrage aan het welslagen van de onderneming te leveren. Martin, nu hertog van Schreiborg, krijgt tussentijds bericht het reisgezelschap te ontmoeten in een herberg te Yabon.

Elders raken de gemoederen evengoed in beroering. Inmiddels is Puc op eigen kracht teruggekeerd van de wereld Kelewan en hij ontmoet in Elvander zijn oude vriend Thomas, die voor hun transport een draak ontbiedt. Ook zij maken zich namelijk op voor een lange reis….

Elfensprook
Fearie Tale (1988)

Meulenhoff – 3e druk – maart 2003 – ISBN 90 225 3483 9
Fantasy

Alle voorwaarden voor een gelukkig leven zijn aanwezig in het bestaan van de succesvolle schrijver Phil Hastings. Hij heeft een lieve vrouw en drie kinderen – een tienerdochter en een ondeugende tweeling.

Als hij besluit met zijn gezin te verhuizen van het zonnige California naar een oud buitenhuis in de staat New York, heeft het er alles van weg dat dit de ideale plek is om de draad van zijn carrière als romanschrijver weer op te pakken. Het pittoreske huis ligt verscholen in een diep woud, waarover vreemde verhalen de ronde doen: verhalen over geesten en magische schatten en vreemde lichten die dansen als vlammen in de nacht.

Al snel na de verhuizing krijgen Phil en zijn gezin het gevoel dat er een vreemde macht aanwezig i in het eeuwenoude woud dat zich rond hun huis uitstrekt als het betoverde web van een reusachtige, kwaadaardige spin. En kort daarop ontdekt de tweeling het geheim van het woud, als het Slechte zich manifesteer, en de elfen, en de Dwaas, en…

Het Erfgoed van de Grote Scheuring – Deel 1: Prins van den bloede
Prince of the blood (1989)

Meulenhoff – 1998 – 1e (oktober 1998) druk – ISBN 90 290 5746 7
Fantasy

Het is inmiddels 18 jaar na de oorlog van de Grote Scheuring. In Midkemia heerst al jaren betrekkelijke rust. Aan deze periode van vrede en voorspoed dreigt nu abrupt een eind te komen.

Prins Arutha, de troonopvolger, geeft te kennen niet van zins te zijn op te eisen wat hem rechtmatig toekomt en zijn tweelingzonen, Borric en Erland, zijn beiden te jong en te onervaren om de verantwoordelijkheden die het koningschap met zich meebrengt met succes te kunnen dragen.

Als voorbereiding op hun toekomstige taak stuurt Arutha de tweeling ter beproeving met een belangrijke diplomatieke opdracht naar Kesh, zonder te weten dat in de oostelijke provincies de donkere wolken van een paleisrevolutie en een volksopstand zich samenpakken.

Een aanslag op het leven van de tweeling is de aanleiding tot een avontuur dat de prinsenzonen meevoert naar de gevaarlijkste streken van Kesh, waar levensbedreigend gevaar geen adempauze toestaat.

Erfgoed van Oorlog van de Grote Scheuring – Deel 2: Boekanier des Konings
The King’s Buccaneer (1992)

Meulenhoff – 1999 – 1e druk – ISBN 90 290 5916 8
Fantasy

Eenmaal weggezonden naar een verre buitenpost, kasteel Schreiborg, om zich daar te laten harden en proefondervindelijk lering op te doen, geraken de jonge prins Valentijn en zijn net zo jeugdige jonker Han in groot gevaar als piraten hun tijdelijke woonstede overvallen.

Groot is hun ontsteltenis als blijkt dat Margareth en Adelinde, respectievelijk de dochter van Martin van Schreiborg en die van Bertram van Kars, door de overvallers zijn geschaakt en gevankelijk zijn weggevoerd. Met behulp van de scheidende admiraal Emus zetten de dappere jongens op volle zee de achtervolging in.

Een schipbreuk, honger, hinderlagen en tovenarij, en gevechten op het scherp van de snede, niets blijft hun bespaard, en heel lang blijft het maar de vraag of Valentijn en Han van fataal leed gevrijwaard zullen blijven.

De boeken van de Slangenoorlog – Deel 1: De schaduw van een Duistere Koningin
Shadow of a dark queen (1994)

Meulenhoff – 1999 – 1e druk – ISBN 90 290 5917 6
Fantasy

Als ver weg, om precies te zijn op het vasteland Novindus, zwarte machten zich aaneensluiten onder het vaandel van een Duistere Koningin en zich opmaken voor een groot beslissend offensief, pakken donkere wolken zich boven het vredige Midkemia. Maar gelukkig is er nog hoop Op het slagveld van goed en kwaad maakt een reisgezelschap van radeloze dapperen, onder wie Erric en zijn goede jeugdvriend Ru, zich op om te beginnen aan een gedurfde queeste. Hun enige kans op overleven is zo snel mogelijk te pogen de ware aard van de bron van het eeuwenoude dreigende kwaad te doorgronden.

Maar er is meer aan de hand. Zo verschijnt nog een speler van belang op het strijdtoneel, een geheimzinnige vrouw, Miranda, van wie veel lijkt af te hangen. Toch is enig voorbehoud geboden. Hoewel Miranda zich voordoet als een bondgenoot, ze lijkt meer te weten dan ze bereid is los te laten. Houdt zij er wellicht eigen, minder eerbare plannen op na? Van het antwoord op deze vraag hangt veel af.

De boeken van de Slangenoorlog – Deel 2: De macht van een koopmansprins
Rise of a merchant prince (1995)

Meulenhoff – 1999 – 1e druk – ISBN 90 290 6597 6
Fantasy

Ver weg, op het vasteland van Novindus, hebben zwarte machten zich aaneengesloten onder het vaandel van een Duistere Koningin, voor een groot offensief tegen het vreedzame Midkemia. Na zijn terugkeer van een gevaarlijke verkenningsmissie in Novindus, kiest Rupert Ru Avery liever voor een carrière als koopman. Hij wil niet, zoals de meeste anderen die de missie naar Novindus hebben overleefd, in dienst treden van de prins van Krondor.

Ru heeft een grote wens: de rijkste en machtigste koopman in Midkemia worden. Hij ontdekt al gauw dat die ambitie niet zonder gevaar is, en dat verraad en steelse moorden immer nabij zijn. Naarmate hij zijn handelsbelangen langzaam en met vallen en opstaan uitbreidt, komt ook zijn verhouding met Sylvia, dochter van de machtigste koopman in Krondor die tevens zijn grootste concurrent is, onder druk te staan.

Een ding verdwijnt echter nooit uit zijn gedachten: hij weet dat de oorlog met de Duistere Koningin verre van gestreden is en dat de onvermijdelijke confrontatie een grote bedreiging zal vormen voor zijn nieuw verworven rijkdom.

De boeken van de Slangenoorlog – Deel 3: De razernij en een demonenkoning
Rage of a demon king (1997)

Meulenhoff – 2000 – 1e druk – ISBN 90 290 6650 4 / CIP / NUGI 335
Fantasy

De reusachtige legers van de Duistere Koningin staan op het punt vanaf Novindus de oversteek naar het Westelijke Rijk van het Koninkrijk der Eilanden te maken. En dat terwijl de koninklijke legers zwaar in ondertal zijn. Maar een ding staat vast. Het moordlustige leger van de huurlingen mag de Levenssteen in Sethanon niet bereiken. Het zal met recht een strijd op leven en dood worden, want als de Levenssteen valt, zullen er geen winnaars zijn, alleen verliezers.

Hertog Robert en Ridder-Maarschalk William zullen al hun listen moeten aanwenden om het duistere leger tegen te houden. Verder krijgt Erik von Zwartheide een steeds belangrijker taak bij het verdedigen van al wat hem lief is, en ondervindt Rupert Ru Avery dat hij zich als koopman niet kan onttrekken aan het naderende onheil.
Maar er broeit meer. Op de verre wereld Shila, het oorspronkelijke thuisland van de machtige Sauers, zijn uitgehongerde demonen naarstig op zoek naar een toegang tot het levensrijke Midkemia. Hun koning, Maarg, doet nadrukkelijk van zich spreken. Het is dus van levensbelang dat Puc en Miranda de verdwenen Macros de Zwarte vinden, want alleen zijn kennis zou kunnen voorkomen dat Midkemia ten onder gaat.

De boeken van de Slangenoorlog – Deel 4: De scherven van een verbrijzelde kroon
Shards of a broken crown (1998)

Meulenhoff – 2000 – 1e druk – ISBN 90 290 6697 0
Fantasy

De vijand is verslagen, maar in het Koninkrijk der Eilanen heerst nog altijd geen vrede. De voormalige opperbevelhebber van de legers van de Duistere Koningin, generaal Fadawah heeft zichzelf uitgeroepen tot Koning van de Bitterzee, en heeft een groot deel van het rijk in handen. De overblijfselen van het Westelijke Leger worden geleid door de onervaren en ongeduldige Prins Patrick, terwijl vanuit het keizerrijk Kesh intussen met een begerig oog naar de vrijwel onverdedigde grensgebieden wordt gekeken.

Het leger, onder aanvoering van Owen Grijslok en Erik von Zwartheide, wordt gedwongen tot zware gevechten waarbij het veruit in de minderheid is. Ook Rupert Ru Avery kan zich wederom niet onttrekken aan de strijd, als hij tenminste zijn aan het Koninkrijk geleende goud ooit wil terugzien.
En, zoals Puc en Miranda ontdekken, na de nederlaag van de Duistere Koningin is het ultieme kwaad dat Midkemia bedreigt, nog steeds aanwezig. Samen met de als altijd ongrijpbare Nakur moeten zij zich tegen deze duistere kracht zien te wapenen om Midkemia te laten voortbestaan.

Krondor Deel 1 – Het verraad
Krondor The Betrayall (1999)

Meulenhoff – 2000 – 3e druk – ISBN 90 290 6749 7
Fantasy

In de Krondor-trilogie verhaalt Raymond E. Feist van een tot nu toe onverteld deel van de gewelddadige geschiedenis van Midkemia. De trilogie speelt zich af in de periode tussen de Oorlog van de Grote Scheuring en De Slangenoorlog, in het door oorlog uitgeputte Koninkrijk der Eilanden.

Het is tien jaar na de tumultueuze afloop van de Oorlog van de Grote Scheuring bij de slag om Sethanon, en ondanks het feit dat Murmandamus verslagen werd, doen geruchten de ronde dat de zwarte elfen van de Broederschap van het Onzalige Pad opnieuw het Koninkrijk zijn binnengedrongen.

Op een missie in het barre noorden ontdekt Jonker Joolstein, vergezelgd door Gorath, een moredhel die met een geheime boodschap op weg is naar Prins Arutha, en de jonge magiër Owyn, dat de donkere elfen op het punt staan Krondor aan te vallen. Maar Arutha heeft zo zijn eigen problemen hij vermoedt dat de gevreesde nachtraven wee in Krondor zijn teruggekeerd.

En dat is nog niet alles. Langzaam wordt duidelijk dat een groep machtige magiërs, bekend als de Zes, het Koninkrijk bedreigen. Puc, de grootste magiër aller tijden, moet al zijn krachten aanwenden als blijkt dat de magiërs op zoek zijn naar de Levenssteen.

Krondor Deel 2 – De moordenaars
Krondor The Assassins (2000)

Meulenhoff – 2001 – 2e druk – ISBN 90 290 6750 0
Fantasy

In de Krondor-trilogie verhaalt Raymond E. Feist van een tot nu toe onverteld deel van de gewelddadige geschiedenis van Midkemia. De trilogie speelt zich af in de periode tussen de Oorlog van de Grote Scheuring en De Slangenoorlog, in het door oorlog uitgeputte Koninkrijk der Eilanden.

Na de strijd om de Levenssteen tegen de zwarte elf Delakhan en zijn troepen in het stadje Sethanon, keert prins Arutha terug naar Krondor. In de stad is de sfeer grimmig. Tijdens zijn afwezigheid is er een groot aantal brute moorden gepleegd. De reden van deze uitbarsting van geweld is vooralsnog een mysterie en van de daders ontbreekt elk spoor.

Jonker Robert gaat op onderzoek uit en ontdekt dat het rommelt in de onderwereld van Krondor. Na een bloedige strijd met een nieuwe bende onder leiding van een zekere Kruiper, houdt het dievengilde zich schuil – aangenomen wordt dat de Oprechte Man, hun leider, dood is.

Daarbij vangt Robert ook nog eens het gerucht op dat de leden van het befaamde moordenaarsgilde der Nachtraven in de rioleren gesignaleerd zijn. De situatie is gespannen n alles wijst erop dat een nieuwe golf van geweld op punt van uitbarsten staat….

Krondor Deel 3 – Traan der goden
Krondor Tear of the gods (2000)

Meulenhoff – 2001 – 1e druk – ISBN 90 290 6935 X
Fantasy

In de Krondor-trilogie verhaalt Raymond E. Feist van een tot nu toe onverteld deel van de gewelddadige geschiedenis van Midkemia. De trilogie speelt zich af in de periode tussen de Oorlog van de Grote Scheuring en De Slangenoorlog, in het door oorlog uitgeputte Koninkrijk der Eilanden.

De Traan der Goden is een geheimzinnig juweel dat de priesters van de Orde van Ishap in staat stelt met de goden te communiceren. Elke tien jaar wordt een nieuwe Traan gevormd en naar de hoofdstad Rillanon gebracht om de oude te vervangen. Het schip waarmee de Traan naar zijn bestemming wordt gebracht, wordt echter door piraten overvallen en tot zinken gebracht.

Wiliam, zoon van Puc, start een verbeten jacht op de daders, samen met Jonker Robert en Jazhara, een edelvrouwe ut Kesh die door Puc voorgedragen is als Prins Arutha’s nieuwe advieseur voor magische zaken.
Zij moeten het gezonken schip opsporen en bergen. De hulp van het Bergersgilde is ontontbeerlijk, maar huist nu is de gildemeester onder geheimzinnige omstandigheden vermoord.

Het is van het grootste belang dat de Traan wordt geborgen. Zonder de Traan worden er geen gebeden meer gehoord en, erger nog, dreigt ook de werking van de magie te stokken. Een periode van diepe duisternies, choas en geweld zal het gevolgd zijn…

Het Conclaaf der Schaduwen – Eerste boek: Klauw van de Zilverhavik
Talon of the Silver Hawk (2002)

Meulenhoff – 1e druk november 2002 – ISBN 90 225 3374 3
Fantasy

Kiëlianapuna van de stam der Orosini heeft het moeilijk met zijn mannelijkheidsritueel. Hij zit al twee volle dagen zonder voedsel in de wildernis en wacht op een teken dat hem zijn mannelijke naam zal onthullen. Maar zijn wachten is tevergeefs; hij is eenzaam, koud en wanhopig, en uiteindelijk besluit hij op te geven.

Dan, als hij op het punt staat terug te te keren, landt er plotseling een zeldzame Zilverhavik op zijn schouder die hem een mysterieuze boodschap meegeeft. Als hij terugkeert in zijn dorp staat alles in vuur en vlam en worden zijn verwanten afgeslacht door soldaten van de machtige hertog Olaska. Hij wordt getroffen door een kruisboogpijl en voor dood achtergelaten.

Als hij weer bijkomt is hij onder de hoede genomen van een herbergier genaamd Kendrick, die hem vertelt dat hij de enige overlevende is. Dan herinnert Kiëli zich de woorden van de havik: stijg op en wees een Klauw voor je volk. Hij heeft nu een naam, Klauw, en een doel, wraak. Maar hij is nu ook door een bloedschuld gebonden aan zijn redder, Robert de Lyuis, en deze heeft andere plannen met de Klauw van de Zilverhavik….

Het Conclaaf der Schaduwen – Tweede boek: Koning der Vossen
King of Foxes (2003)

Meulenhoff – 1e druk februari 2004 – ISBN 90 225 3733 1
Fantasy

Klauw, de enige overlevende van de stam der Orosini, is door het Conclaaf der Schaduwen omgetoverd van een naïeve ongeletterde jonge wilde in de edelman Klaus Haviks, goed opgeleid, vol zelfvertrouwen en een van de beste zwaardvechters in het Koninkrijk der Eilanden.

Klauw heeft slechts één wens: het wreken van de dood van zijn stam, die uitgeroeid werd in opdracht van de hertog van Olasko. Twee van de medeplichtigen aan de moordpartij zijn reeds onder zijn zwaard gevallen en hij zint nu op ene manier om de hertog zelf aan te pakken. Maar het Conclaaf – waartoe onder meer de machtige magiër Puc en zijn zonnen, de magiër Nakur deel van uitmaken – maant hem tot kalmte.

Eerst moet hij meer te weten zien te komen van de mysterieuze macht die achter de daden van de hertog zit: Laso Varen, een magiër met verbazingwekkende krachten en gevaarlijk genoeg om zelfs de machtige Puc tot voorzichtigheid te dwingen.

Maar om informatie in te winnen over de hertog en zijn magiër moet hij in dienst treden bij de hertog. Erger nog: hij zal trouw moeten zweren aan de man die verantwoordelijk is voor de dood van zijn familie….

De houtjongen
The wood boy (1999)

Uitgeverij M – 1e druk maart 2004 – ISBN 90 225 3825 7
Fantasy

De Tsurani zijn juist begonnen met hun oorlog tegen Midkemia en heer Paul van Witteheuvel wordt gedwongen zijn land, huizen en dienaren af te staan aan de nieuwe overheersers. Een van zijn dienaren, Dirk, heeft het moeilijk onder het strenge regime van de Tsurani, voor wie hij niets meer is dan een slaaf. Hij is verantwoordelijk voor de voorraad brandhout in het huis van de Heer, een taak die hij grondig vervloekt.

Het enige positieve is dat hij hierdoor een blik kan werpen op de dochter van Heer Paul, Anika, waar hij langzaam maar zeker verliefd op wordt. Maar dan worden Heer Paul en alle andere dienaren door een verrader in hun slaap vermoord, waarbij de moordenaar Anika meevoert als gevangene. Dat kan Dirk niet over zijn kant laten gaan…

Het Conclaaf der Schaduwen – Derde boek: De Terugkeer van de banneling
Exile’s Return (2004)

Uitgeverij M – 2004 – ISBN 90 225 3932 6
Fantasy

De terugkeer van de Banneling is het derde boek in de serie Het Conclaaf der Schaduwen, een nieuw hoofdstuk in De Oorlog van de Grote Scheuring dat zich afspeelt ruim dertig jaar na De Boeken van de Slangenoorlog.

De jonge Klauw van de Zilverhavik is de enige overlevende van de stam der Orosini nadat de hele stam door soldaten werd uitgeroeid. Gesteund door het mysterieuze Conclaaf der Schaduwen is Klauw – nu Claudius Haviks geheten – er na een uitputtende strijd in geslaagd de hertog van Olasko te doden, de man verantwoordelijk voor het afslachten van zijn volk.

Geheel onverwacht heeft hij daarbij een vrouw van zijn stam gevonden. Nu hij zijn taak volbracht heeft, rijpt in zijn hoofd het plan om terug te keren naar zijn geboortegrond om zijn volk weer tot leven te brengen.
Maar zijn werk is nog niet gedaan. Nu de hertog van Olasko is verslagen kan het Conclaaf der Schaduwen, onder leiding van de magiërs Puc en Nakur, zich gaan richten op de macht die verborgen zat achter de acties van de wrede hertog, een oud duister kwaad dat wederom de wereld bedreigt.

Het zou nog wel eens lang kunnen duren voor Claudius weer Klauw kan gaan worden…

De Saga van de Demonenoorlog – deel 1: Het legioen van de angst
Rides a Dread Legion – Demonwar – Saga 1 (2009)

Luitingh – 2009 – ISBN  9789024528882 
Fantasy

Tien jaar na de gebeurtenissen in De toorn van een waanzinnige god bedreigt een nieuw gevaar Midkemia – een dreiging waarvan de wortels tot ver in het verleden reiken. Laromendis is een tovenaar die afkomstig is van een andere wereld, bevolkt door een volk van Hoogelfen dat door het Verschrikkelijke Legioen van de Demonenkoning vrijwel is uitgeroeid. Alle hoop van de elfen is gevestigd op het terugvinden van hun thuiswereld – Midkemia – om die wereld, desnoods tot elke prijs, te veroveren. Puc roept de hulp in van een machtige krijger-tovenaar en een demonen bestrijdende geestelijke, maar zodoende herenigt hij twee oude geliefden die ooit in bitterheid uiteengingen, zonder te beseffen dat beiden zo hun eigen plannen hebben…

De Saga van de Demonenoorlog – deel 2: Voor de poorten van chaos
At the gates of chaos – Demonwar – Saga 2 (2010)

Luitingh – 2010 – ISBN  9789024528899
Fantasy

Als een machtige demon en een oude bekende, de krankzinnige Belasco, de handen ineen slaan, staan Puc en zijn getrouwen aan de vooravond van de bloedigste strijd die hun wereld ooit trof. Lange tijd is het onzeker of Puc en zijn medestanders – en met hen Midkemia – deze laatste slag zullen overleven…

De saga van de duistere oorlog – deel 1: De vlucht van de nachtraven
The flight of the nighthawks (2005)

Luitingh – 2005 – ISBN  9024556295< <
Fantasy

De vlucht van de nachtraven opent twee jaar na de gebeurtenissen in De terugkeer van de banneling. Puc, de machtigste magiër die ooit leefde, ondergaat een nachtmerrie waarin hij opnieuw de storm beleeft waarmee Magiër vele jaren geleden zo aangrijpend begon.

Deze keer weet Puc niet aan het ziedend stormgeweld te ontkomen. In plaats daarvan wordt hij overspoeld door een immens grote duistere vloedgolf die heel Midkemia dreigt weg te vagen. Als hij met een schok wakker wordt, beseft Puc dat de droom voortkomt uit zijn angst voor de Dasati, een machtig ras, afkomstig van ver buiten Midkemia, dat ook in werkelijkheid een heuse bedreiging vormt. Onverwijld roept Puc het Conclaaf der Schaduwen bijeen, een daad met grote gevolgen, voor heel Midkemia en ver daarbuiten

De saga van de duistere oorlog – deel 2: Reis door de nacht
Into a dark realm (2006)


Luitingh – 2006 – ISBN 9024556392
Fantasy

Noodgedwongen breidt Puc zijn speurtocht naar de Talnoy uit naar Kelewan, maar ook daar zijn de gemoederen danig in beroering geraakt.

Nakor is er heilig van overtuigd dat hij de Talnoy kan overtuigen de zijde van het Conclaaf te kiezen, voor het geval een oorlog onvermijdelijk is. Gezamenlijk ontdekken ze hoe zij ooit op Midkemia verzeild zijn geraakt en eens te meer blijkt dat niets voor lief genomen kan worden.

Gaandeweg kunnen ze zich evenwel maar niet aan de indruk onttrekken dat zij, hoe dan ook, niet meer dan pionnen zijn in het zoveelste briljante spel van Macros de Zwarte.

De saga van de duistere oorlog – deel 3: De toorn van een waanzinnige god
Wrath of a mad god (2007)


Luitingh – 2007 – ISBN 9789024556595
Fantasy

De uitkomsten van de door Puc belegde ontmoetingen tussen de Koning van de Eilanden en de Keizer van Tsranuanni loopt op niets uit. De koning verklaart dat hij onmogelijk miljoenen vluchtelingen onderdak kan bieden. Bovendien voelt hij er niets voor om zij aan zij met het leger van een verre handelspartner voor een bij voorbaat verloren zaak te strijden. Het gesprek eindigt op een bittere toon en is voor Puc een teken aan de wand.

Tot over maat van ramp weet hij de keizer er niet van te overtuigen dat hun overwinning op Dasati slechts van tijdelijke aard is. Want duidelijk is dat magiërs van de Dasati met man en macht werken aan het herstel van de Scheuring. Elke dag die in besluiteloosheid wordt doorgebracht, is een verloren dag.

Intussen vindt er een ontmoeting plaats tussen de gokker en magiër Nakon en een jonge man, Ralan Bek. Nakor heeft meteen door dat deze is beroerd door de Naamloze, de ultieme god van het kwaad die de bron is van alle waanzin, chaos en moordzucht die Midkemia overspoelen en het Conclaaf bedreigen. Nakor besluit Ralan geen ogenblik uit het oog te verliezen, omdat hij beseft dat de jongeman wel eens een belangrijke speler zou kunnen zijn in de op handen zijnde laatste confrontatie…

Reacties zijn gesloten.